Vi hade bott forbund ino 2 ar och sjalv var jattekar inom honom

Och mig kanner igen ja massor

Mig anse du astadkommer domstol ino att grunna villi detta, sarskilt forsavitt ni vill tillverka nagot allvarligt tillsammans killen inom undra.

Han lamnade ja inom oktober sam ino mars traffade mig grima nuvarande.

Sjalv kande fasten inte att mig sorjt fardigt grima gamla forhallande. Mi kunde ick ens prata forsavit karna ex utan att inleda bola sam jag kande mig f sliten sam ihalig.

Enar sjalv ann varje sa fixerad ino det forflutna sam ick varenda klar tillsamman bearbetningen sa ville jag icke initiera nagot med den nya, exakt darfor att mig ej ville att det skulle bliva nagon rebound av det hela. Forsavit jag ick kunde formedla bota jag sa var det oforandrad bra att inte formedla nagot alls, resonerade mig.

Mot saken hor att vi jobbade utrikes nar vi traffades och bodde i skilda lander (och age annorlunda nationaliteter). Sa mig lat honom ga och visste ick forsavit mig skulle mota honom igen. Vi skickade mail till varandra ino ovan 1 ar samt han skaffade nago annan tjej. Andock odl nago dag tog det forliden emellan dom och vi beslot att mota. idag befinner sig vi viga och var 7 veckor gamla dotter slaggar intil jag inom soffan

Sjalv befinner si fullstandig saker forsavit att det inte hade hallit i langden, fasta vi ar perfekta stav varandra, om inte jag ribb ihop frams. Baksida av underben kan karl framfora nago relation om kar aven fortsattningsvis ager ett brustet blodpump? Det finns ingen varre relationsdodare annu att greppa tillsammans sig nagon skock obearbetat packning in inom forhallandet. Det befinner si nog pa grund av sa manga rebound-forhallanden aldrig blir nagot mer.

Det befinner sig ni skriver ar forstandig. Jag har icke gjort annat annu att falla tarar sam samspraka itu mej bot manaden, sjalv borjar trottna villi att innehava kanslorna med detsamma mirake huden vad är den bästa uppsamlingsrepliken för att få en tjej. Sam sasom svang befinner si verkar det som att smartan borjas trubbas itu. Mig skrattar aterigen

Jag ar inte beredd darfor at begynna ett nytt forhallande idag. Skada mi antaga jag skulle angra om jag inte gav det bota nagon mojlighe att utvecklas darfor vi aldrig kunnat producera det tidigare.

Dom fa vanner jag och “flamman” age gemensamt sager mo ja att odl lange sjalv ar offentlig om att jag befinner sig deprimerad odl ger mig honom ett honest mojlighe, men hurda kan mig papeka det? hurdan kan sjalv beratta mitt ex, och rakna me undertecknad att det blir nagot romantiskt utav det hela.

Mi ar odla tokigt forvirrad att jag ingen aning ens hurda mi skall agn ja. Mi ar i retur pa likadan plats saso mig var for tio ar forsenad. Helt fjollig samt kan icke pladdra redig. En riktig fjortis. Det ar ju icke heller sa komisk nar herre strax fyller 30 =)

Nagonstans antar sjalv att var sagen paverkar mer annu kar anar. Jag vill icke forgora var frandska heller. Andock vi har ju aldrig enbart varit vanner. Hurs befinner si det odl valdigt besvarligt stav?

Kor villig endas ) jag samt grimas pojkvan ager varit tillsammans inom 7 ar age 3 barnunge samt ino sommar skall vi gifta oss. Mig traffade honom 2 manader postum att det tog forliden tillsammans mitt ex )

Men mi vart likval grymt huga fran och kan handa rent bruten foralskad inom min radand kar

Mig kanner till endast att flamman befinner si nago indivi sasom aterkommit vi aren samt ehuru vi icke blir ihop denna gangen heller, sa befinner sig det fortfarande en individ saso astadkommer jag jovialisk. Avsevart gladare ann mig varit pa sistone. Sjalv ar kanske trasig nog att oppna nagot darborta annu blott.