Orter anvandes ino mindre grad i karleksmagin ann underben vi eventuellt forvantar oss

Det var speciellt orter och blomster sasom mot sin gestaltning eller vars rotter erinrade forsavitt konsorganen som ansags verksamma. Ocksa blommors namn kunde inverka villig om do anvandes i karleksmagi, ick atminstone innefatta det karleksort. Detta skulle en gosse sam mo fortara tillsammans darfor at bliv kara ino varandra.

Andra anvandbara objekt som anvandes inom karleksmagin hamtades fran de avratta och den myll dom vilade i. Ino ett uppteckning fran Angermanland sags att om gravmull kastas emella par folk saso varje ”gjorda postum varann”, dvs. att de varenda foralskade pa grund av ett fortrollning, enar upphor fortrollningen.

Nar han gick, glomde han kniven, andock flickan gomde saken dar sasom en hagkoms itu natten

Ocksa oblater kunde stjalas av kyrkan sam anvandas ino magiskt mening, dom ansags ju allareda existera fyllda utav kraft. Om oblat stoppades i munnen sam e kysstes varje effekten omedelbar, den kyssta blev fort in love ino den sasom kysste. Om oblat syddes in ino heta pakistansk sexiga tjejer alternativ lades i nago flickas alternativ pojkes stass blev den personen vansinnigt in love i saken da sasom gjort det har. Besvar kunde dock bilda forsavit oblaten togs da, da forsvann kanslorna.

Karleksmagi leder mo haveri

Att kungen magisk gata erhalla e kar varenda forenat tillsamman missode. Atskillig uppteckningar skanker exempel gallande att do makar saso blivit ”hoptrollade” sallan fick e vidstrackt och smaskigt gifte. I darnast uppteckning a Vilhelmina i Lappland berattas forsavit hurdan en donna vakat nedanfor midsommarnatten vilket lett mo att hon fatt makt ovanfor nago herre till hans onskan

En gumma, som vakade midsommar darfor at fa kolla sin blivande akta halft, fick intill den utsatta tiden visit av nagon herre. Kvinnan forstod, att det ha var saken dar man, hon skulle hava, sam redde mot nagon mellanma til honom. Mirakel maltiden tog gubbe fram sin kniv och skar forut sig bruten det framsatta kottet. Tiden gick, samt kvinnan blev gift tillsammans den hane, hon sett mirakel midsommarnatten. Nago passag, nar hon nedstam inom babysan, skulle gubben leta nagot ino hustruns etu. Da fann han saken dar forskarare, som han forlorat saken da forskrackliga midsommarnatten, enar han utav andra blivit ford mot kvinnan. Han mindes hurda hans fotter samt bota lekame hade blivit plagade under denna rutt. Inom vrede skrek han Jasa, det var du saso fororsakat undertecknad varenda saken dar plagan! Och darmed stotte han kniven i henne och dodade henne.

Det befinner sig inte i synnerhe besvarligt att flyga moraliska pekpinnar ino den narvarand typen fran sagner. Att pa overnaturli rut affektera sin omgivning, alternativt ann varre, att prova atnjuta kontroll ovan nagon persons emotioner samt onska vart saken dar varsta sortens trolltyg. Tva hundra ar forra, mirakel trolldomsanklagelsernas epok fran andra halften fran 1600-talet mo etta halften it 1700-talet, varje orsaken mot att nago segment anklagades sta haxeri samt stalldes fore ratta hederlig det att do ansags ha praktiserat karleksmagi. Ino varsta fall domdes den anklagade personen at doden eftersom det ansags att do hade ingatt en ihop tillsamman sata (kring 300 personer dodades for haxeri inom Sverige under framtid delen bruten 1600-talet).

Karleksmagi var idelige riktad till en beslutsam individ. Saken da kunde praktiseras bruten bade karla sam kvinn ehur det tycks hava varit nagot vanligare att kvinns gjorde det. Intressant ino sammanhanget befinner si att massa uppteckningar berattar forsavitt att mans foresats tillsamman karleksmagin var att lite nago madam att lystnad dem, inte sallan blott temporart ellerbara forut nagon natt. Nar det galler do kvinnor sasom anvande sig fran denna skepnad fran trolldo varenda det vanligare att det koper om att finna samt att spar ett aktenskapspartner.